idealhomes.sk

Ponuka bytov

Byty v 2. etape A/B/C

Budova A.
Vyberte si poschodie

kliknutím na obrázok<

01
1. Nadzemné podlažie
02
2. Nadzemné podlažie
03
3. Nadzemné podlažie
Ceny bytov

Ceny bytov pripravujeme.

Parkovanie
Podzemná garáž

K zabezpečeniu bezproblémového parkovania odporúčame zakúpiť parkovacie miesta v podzemnej garáži alebo na vonkajšom státí.

Budova A, B a C majú jednu veľkú spoločnú podzemnú garáž so 121 státiami.

Ceny