idealhomes.sk

Ponuka bytov

Byty a kancelárske priestory v 1. etape D

Budova D.
Vyberte si poschodie

kliknutím na obrázok

01
1. Nadzemné podlažie
02
2. Nadzemné podlažie
03
3. Nadzemné podlažie
Ceny bytov

Ceny bytov pripravujeme.

Parkovanie
Podzemná garáž

K zabezpečeniu bezproblémového parkovania odporúčame zakúpiť parkovacie miesta v podzemnej garáži alebo na vonkajšom státí

Ceny